Stres jako původce nemocí a životní události, které k němu přispívají

Minulý týden jsem měl workshop pro manažery jedné korporace. Jeho ústředním tématem byl stres. Workshop začínal sumarizací toho, jak stres působí na naše zdraví a jaké životní události nám stres způsobují. Jakmile tahle pasáž skončila, zůstala část publika jako opařená. Tyhle zdravotní problémy totiž znali. A znali je důvěrně i mnozí moji klienti, kterým jsem sečetl bodové hodnocení stresujících životních událostí dle studie Holmes – Rahe, přičemž jim často vyšlo hodně nad 300. Podle prof. Bruna přitom už před 17 lety stál stres a jeho následky za více jak polovinou pracovní neschopnosti v zemích EU.

Jaké dopady má stres na naše zdraví

Únava

Stres se (alespoň v české Wikipedii) definuje jako nepřijatelný poměr mezi skutečnými nebo představovanými osobními zkušenostmi a očekáváními. Stres má obecně vzato dvě podoby – eustres (pozitivní stres), který nás stimuluje k vyšším anebo lepším výkonům – třeba sportovce těsně před závodem – a distres, který reprezentuje nadměrnou zátěž, která nás poškozuje, může vyvolávat onemocnění anebo dokonce i smrt – jako třeba, když ve 34 letech, coby jinak v zásadě zdravý člověk, náhle zemřete v kanceláři na infarkt (což se stalo jednomu člověkovi, tady v ČR, kterého jsem kdysi osobně znal).

Stres, kromě toho, že má zdrcující dopady na naši psychickou pohodu, naše vztahy i schopnost radovat se ze života, však ovlivňuje radikálním způsobem i naše zdraví. Typické zdravotní komplikace, které stres způsobuje, jsou:

  • zvýšené riziko depresí,
  • zvýšené riziko vzniku psychických poruch,
  • problémy s učením,
  • potíže s pamětí,
  • snížená funkce imunitního systému (což má dopady i na incidenci nádorových onemocnění),
  • snížená hustota kostí,
  • nárůst tělesné hmotnosti,
  • nárůst krevního tlaku,
  • zvýšení hladiny cholesterolu v krvi,
  • zvýšené riziko onemocnění srdce a cév (včetně výše zmíněného infarktu nebo např. mozkové mrtvice), atd.

Tyto dalekosáhlé dopady na naše zdraví jsou způsobeny tím, jak naše tělo na stres reaguje – produkcí stresových hormonů – zejména ACTH (adrenokortikotropní hormon) produkovaného adenohypofýzou, který ovlivňuje produkci dalšího klíčového stresového hormonu – kortizolu – v kůře nadledvinek. Kortizol přitom přímo ovlivňuje metabolismus cukrů, tuků i aminokyselin, kardiovaskulární systém a potlačování imunitních reakcí.

Podle profesora Jean-Pierre Bruna z Université Laval v kanadském Québecku stál v roce 1999 stres evropskou ekonomiku 20 miliard EUR a stál za 50 až 60 % pracovní neschopnosti. Lze předpokládat, že aktuální čísla budou mnohem vyšší.

Není stres jako stres

Stres, nebo spíš distres, o kterém je teď řeč, může mít různé příčiny. Proto psychiatři Thomas H. Holmes a Richard H. Rahe, kteří zkoumali na 5 000 lékařských záznamů a přišli i s metodikou, jak stres analyzovat a bodově „ohodnotit,“ identifikovali hned tři oblasti, od kterých stres zasahuje – práce, osobní život a spiritualita/náboženství.

Pracovní stres (či správně distres), jeho příčiny a prevenci stručně a přitom detailně popisuje 26 stránková brožura Světové zdravotnické organizace (WHO). WHO, jako jednu z hlavních příčin pracovního stresu, zmiňuje špatnou organizaci práce. Za pracovní stres svých podřízených tak mohou, bohužel, často nadřízení manažeři.

Míra osobního distresu je dána jednak tím, co se nám v osobním životě děje, aniž bychom na to měli jakýkoliv vliv (úmrtí či nemoci v rodině, naše vlastní onemocnění, odchod dítěte na koleje apod.), a jednak tím, v jakých vztazích a prostředí žijeme (viz níže).

A konečně míra náboženského stresu je dána přípravou na jednotlivé rituály a svátky, potažmo vnitřním duchovním životem daného člověka.

Když se stres sčítá

DSCN2954_edited

Problém je v tom, že náš život se skládá ze všech těchto tří oblastí. A stres z jedné oblasti se přenáší i do těch dalších. To, že za sebou zavřete dveře kanceláře a vydáte se domů, bohužel nevysvětlí vašim nadledvinkám, že mají přestat produkovat kortizol a že mají začít až další pracovní den s úderem deváté ranní. To, že se stresujete kvůli tomu, že vaše dítě leží v nemocnici a má podstoupit složitou operaci, zase nezmizí jen kvůli tomu, že ráno dorazíte do práce. Život se stresem přitom není vůbec nic příjemného, vím to i ze své vlastní zkušenosti.

Bylo mi dvaadvacet, studium na vysoké škole pro mě tehdy bylo celkem náročné a do toho jsem se věnoval na nějakých 50 hodin týdně i práci, která pro mě byla stresující. Na osobní život, který se nevyvinul zrovna nejlépe, nezbýval absolutně čas. Volno nebo odpočinek pro mě s nástupem na vysokou najednou byla dvě cizí slova prostá významu. Tohle období mého života by se dalo označit jako cokoliv jiného než jen „život.“ Spíš to byla jedna velká deprese (pár tipů, jak s ní bojovat najdete zde). Když už to bylo neúnosné, rozhodl jsem se chodit aspoň do fitka. Pamatuji si ale, jak jsem třeba na rotopedu nebo běžícím páse ve fitku stejně vyřizoval pracovní hovory, protože jindy jsem na to neměl čas. V autobuse ze školy jsem zase jezdil s notebookem na kolenou a pracoval. Dopady na zdraví, ale i na „radost ze života“ byly zdrcující. Velký nárůst hmotnosti, obrovská únava, problémy se zažíváním i spaním, atd. A aby se to vše ještě „vylepšilo“ před zkouškovým letním obdobím přišel těžký úraz bederní páteře na čtyřkolce, na kterou jsem beztak sedl zase jen kvůli práci a který byl důsledkem mé vlastní blbosti respektive i stresu, pod kterým jsem byl. Každý jeden pohyb byl spojen s extrémní bodavou bolestí. Bolelo mě chodit, bolelo mě ležet, nešlo mi sedět a jediné, co nebolelo, bylo chvilku nehybně stát. Tupá a silná bolest zad a hlavy přetrvávala ještě dlouhé měsíce.

Toliko krátký úryvek z mé vlastní několikaleté zkušenosti s extrémním stresem.

Stresující události, co hýbou naším životem

To, že má stres zdrcující dopady na naše zdraví, a jakým mechanismem k tomu dochází, jsme si řekli už výše. Jenže psychiatři Thomas H. Holmes a Richard H. Rahe si všimli, že klíčové stresující události nám působí stres dlouhodobě. Jejich žebříček 43 stresujících událostí proto počítá s jejich jednotlivým výskytem za dobu posledních 12 po sobě jdoucích měsíců. Každá životní událost je ohodnocena určitým počtem bodů, podle toho, jak velký má vliv na náš stres. Jednotlivé události se mohou během roku vyskytnout i víckrát (třeba pokuta za parkování), přičemž vliv jednotlivých událostí (i jejich výskytů) se sčítá.

Z výsledného „skóre,“ které získáte tímto součtem, se odvíjí dopady na vaše zdraví. K nim dospěli oba psychiatři právě na základě analýzy lékařských záznamů 5 000 pacientů, kteří se účastnili jejich studie. Ti, kteří nasbírali do 150 bodů, měli minimální sklon ke vzniku zdravotních potíží způsobených stresem (viz výše). U lidí, co nasbírali 150 až 299 bodů, v přibližně 50 % případů v následujících dvou letech od prožití těchto stresujících událostí vypukly zdravotní potíže způsobené právě stresem. Čtyři z pěti lidí, co nasbírali 300 a více bodů, se do dvou let potýkali se zdravotními potížemi způsobenými stresem. Stupnice stresujících událostí od té doby byla dále upravena (existuje i verze pro děti), hlavně co se bodového hodnocení týče, a ověřena dalšími výzkumy. Aktuální verzi najdete níže.

Pokud chcete zjistit, jak na tom jste vy, stáhněte si tuto tabulku v Excelu, případně můžete postaru použít prostě kalkulačku.

Životní událostBody
Úmrtí partnera100
Rozvod73
Rozchod s partnerem65
Pobyt ve vězení63
Úmrtí blízkého člena rodiny63
Zásadnější zranění nebo onemocnění53
Svatba50
Propuštění z práce47
Usmíření se s partnerem45
Odchod do důchodu45
Zásadnější změny ve zdravotním stavu anebo chování člena rodiny44
Těhotenství40
Potíže v sexu39
Získání nového člena rodiny (narození, adopce, přistěhování rodičů)39
Zásadnější změny v zaměstnání39
Zásadnější změny ve finanční situaci38
Smrt blízkého přítele37
Změna pracovní pozice36
Zásadnější změna v počtu hádek s partnerem35
Vzetí si půjčky či hypotéky31
Zabavení majetku kvůli nezplácení půjčky nebo hypotéky30
Zásadnější změna v odpovědnosti v práci29
Odchod dítěte z domu (včetně např. kvůli studiu nebo do armády)29
Potíže s příbuznými ze strany partnera29
Výjimečný osobní úspěch28
Začátek nebo konec partnera v zaměstnání26
Začátek nebo konec studia26
Zásadnější změna životních podmínek (stěhování, rekonstrukce, zhoršení podmínek v sousedství nebo doma)25
Přehodnocení osobních zvyklostí (způsob oblékání, konec kouření, přátelské vztahy)24
Problémy s nadřízeným23
Zásadnější změna v odpracované době anebo pracovních podmínkách20
Změna bydliště20
Změna školy20
Zásadnější změna v obvyklém způsobu a době rekreace19
Zásadnější změna náboženských aktivit19
Zásadnější změna sociálních aktivit (náštěvy kin, divadel, večírků, atd.)18
Vzetí si drobné půjčky nebo leasingu (auto, TV, mrazák, atd.)17
Zásadnější změna ve spánkových zvyklostech16
Zásadnější změna v počtu rodinných setkání15
Zásadnější změna ve způsobu stravování (v jídelníčku, objemu jídla, době, kdy se jí, místech, kde se jí)15
Dovolená13
Hlavní svátky (Vánoce, pro někoho Velikonoce, Ramadán, atd.)12
Menší porušení zákona (např. pokuta za parkování, rychlost, atd.)11

Co dělat, když vás sužuje stres

Trenčianský hrad

Proti stresu jde bojovat nejrůznějšími prostředky. Pokud už se ve stresu nacházíte, tak je nejúčinnější přistupovat k řešení jeho příčin s chladnou hlavou. K tomu vám může pomoci můj článek 5 kroků, díky kterým si poradíte se stresem. Dále tu máme i osvědčené nástroje, které zároveň fungují i jako prevence stresu – patří sem meditace, hudba (ta, u které dokážete relaxovat), sport a víra. Proti stresu pomáhá i pobyt s přáteli, rodinou anebo, trochu paradoxně, i práce – tady je ale důležité to, aby nebyly tyto aspekty zároveň oněmi zdroji distresu. A vůbec nejúčinnější prevencí stresu a zároveň prokázaným nástrojem pro zdravější a delší život je mít své ikigai a žít v souladu s ním.

A jak jste na tom se stresem vy? Pokud chcete pomoci sobě anebo svým zaměstnancům bojovat se stresem, neváhejte mě kontaktovat.


Zaujal vás tento článek? Pokud máte zájem, můžete využít také individuální konzultaci. A dokážeme pomoci i vaší firmě a zaměstnancům.

Pohled

O autorovi

Martin Zikmund je průvodce lidí a firem klíčovými změnami, vede semináře a workshopy pro veřejnost i pro firmy zaměřené na témata zvládání stresu, meditace, spokojenost v práci i mimo ni a osobního rozvoje. Je autorem všech textů a většiny fotografií na tomto blogu. Více se o něm dozvíte na www.martinzikmund.cz.

12 komentářů: „Stres jako původce nemocí a životní události, které k němu přispívají

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s