#SexQnAs: Právo (n)a sex aneb nenechte se připravit o svá práva

Věděli jste, že máte právo na sex? Velká část lidí nezná svá základní lidská práva. V demokracii to obvykle tolik nevadí, v diktatuře to může být problém. Lidé pak totiž akceptují jako „normální“ věci, které by normální být vůbec neměly. V sexu je to stejné. A že v Česku to s dodržováním Deklarace sexuálních práv není zrovna růžové…

Když neznáte svá práva

„Můžu říci ne?“ „Moje potřeby nejsou přeci tak podstatné jako jeho/její?“ „Smím vůbec tohle po někom chtít?“ „Co když jsem nějaký ‘úchyl’?! To pak přeci musím…“ „Určitě je to v pořádku, to, co po mně chce, vždyť on je dospělý a já teprve teenager, takže přeci toho víc ví!“ „Teď to pro něj/ji musím přeci udělat, když jsem mu/jí tak ublížila!“ „Tohle přeci nesmím dělat!“ „Na tohle přeci nesmím myslet!“ „Když on(a) je tak hezký a já taková/ý, tak mu přeci musím vyhovět!“

Je vám některá z těchto vět v souvislosti s vaší sexualitou aspoň trochu povědomá? Pak je nejvyšší čas, abyste se seznámili se svými sexuálními právy…

Právo a sex

Sexuální práva jsou založena na nezadatelné a nezcizitelné svobodě, důstojnosti a rovnosti všech lidských bytostí. Sexualita je zdrojem potěšení a štěstí, a přispívá k celkovému pocitu naplnění a spokojenosti, říká ve své preambuly Deklarace sexuálních práv. Sex je normálním, běžným a žádoucím projevem zdraví. Stejně jako třeba hlad nebo žízeň, i chuť na sex patří mezi základní fyziologické potřeby.

Tím, že je sex projevem zdraví, má svou oporu i v platné legislativě, která zdraví chrání. Konkrétně se ho dotýká celá řada mezinárodních úmluv iniciovaných Organizací spojených národů či Evropskou unií. Konkrétně jde zejména o Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv, Úmluvu o právech dítěte, Úmluvu o odstranění všech forem diskriminace žen, Úmluvu proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení, Úmluvu o lidských právech a biomedicíně, Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením a Úmluva o potlačování obchodu s lidmi a využívání prostituce druhých osob a jejich národní implementace.

Všechny tyto právní dokumenty pokrývají do větší či menší míry „i“ sex. Některé ho zmiňují explicitně, jiné nikoliv. Proto také vznikla Deklarace sexuálních práv, která dohromady shrnuje čistě jejich průnik v oblasti sexuality a doplňuje právní pohled i o ten sexuologický. Znát svá základní lidská práva, pod která se sexuální práva řadí, je totiž nadmíru důležité. Proč? Protože právní normy jasně definují hranice a říkají, co je „správné“ a co není.

Právě pevné hranice jsou v zejména oblasti sexuality extrémně důležité, protože sexualita je pro velkou část populace obrovské tabu, o kterém se třeba i rodiče stydí mluvit s vlastními dětmi. Díky tomuto tabu zde však vzniká obrovské vakuum, kde lidé zkrátka neví, co je a co není ještě v „normální“. Nevědí, co mohou nebo nemohou v sexu chtít. Nevědí, jaká sex má plnit funkce. A nevědí ani, jak o sexu mluvit (i tomu se budeme věnovat v budoucím článku o mluvení o sexu).

Ostatně o tom, kam až taková neznalost sexuálních práv spojená s tabuizací sexu může třeba vést, byl nedávno v Česku natočen skvělý film V Síti. Kdo nezná svá sexuální práva, může se snadno stát obětí sexuálního zneužívání, stejně jako toto zneužívání může sám páchat.

Deklarace sexuálních práv

Sexuální práva jsou nezbytná pro dosažení nejvyšší možné úrovně sexuálního zdraví, stojí v preambuly Deklarace sexuálních práv, kterou dala dohromady Světová asociace pro sexuální zdraví (WAS – World Association for Sexual Health). Tato mezinárodní organizace už od roku 1978 zastřešuje sexuologické společnosti z celého světa, včetně Sexuologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a Evropské sexuologické federace (European Federation of Sexology), jejímž členem je i Sexuologický ústav 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. V roce 1997 ve Valencii vyhlásila první verzi  Deklarace sexuálních práv, která byla později revidována v roce 1999 a v roce 2014. Na konci článku najdete její kompletní překlad. Anglický originál dokumentu je k dispozici zde.

Deklarace sexuálních práv není na rozdíl od výše zmíněných právních norem právně závazná. Jejím cílem jen bylo právním jazykem pojmenovat jednotlivá sexuální práva každého člověka, a vytyčit ony pomyslné hranice toho, na co má každý jeden člověk právo. Jaká sexuální práva tedy máme?

Právo na informace o sexu

Jako první ve výčtu jsem zvolil právo, u něhož v řadě zemí, včetně ČR, nedochází k dostatečnému naplnění. Co víc, některé organizace a jednotlivci, na Slovensku třeba část církve, aktivně usilují o jeho potlačování. K právu, kvůli kterému také vznikl projekt SexQnAs. Právu na informace.

Každý má mít přístup k vědecky přesným a srozumitelným informacím týkajícím se sexuality, sexuálního zdraví a sexuálních práv skrze různé zdroje. Tyto informace by neměly být svévolně cenzurovány, zadržovány nebo záměrně zkreslovány. Stejně tak má každý právo využívat výhod vědeckého pokroku a jeho aplikací ve vztahu k sexualitě a sexuálnímu zdraví.

Každý má také právo na vzdělání a komplexní sexuální výchovu, která v ČR, jak víme, stále chybí. Komplexní sexuální vzdělávání musí být přiměřené věku, vědecky přesné, příslušející dané kultuře a založené na lidských právech, genderové rovnosti a pozitivním přístupu k sexualitě a potěšení.

Jakákoliv diskriminace v souvislosti se sexem je nepřípustná

Rasa, etnická příslušnost, barva kůže, pohlaví, jazyk, náboženství, politický nebo jiný názor, národní nebo sociální původ, místo bydliště, majetek, narození, zdravotní postižení, věk, národnost, rodný a rodinný stav, sexuální orientace, genderová identita a její vyjádření, zdravotní stav, finanční a sociální situace, či jiný status– to vše je naprosto nepodstatné, protože každý jeden člověk má stejná sexuální práva.

Toto konstatování je důležitější, než se může zdát. Řada lidí o svých sexuálních právech tímto způsobem nesmýšlí. Však kolik lidí má v ložnici představu, že: „Když jsem muž/žena, tak musím…“. Nemusíte, to, co máte mezi nohama vám absolutně neukládá nějaké nové povinnosti (snad kromě nepočůrání záchodového prkénka), ani vám to nebere žádná sexuální práva. Mužům nemusí pokaždé stát, ženy nemusí strpět „manželskou povinnost“.

Stejně tak to, když se někdo např. v mužském těle cítí být ženou a obléká se jako žena, nemusí strpět jakékoliv sexuální chování, ke kterému nedá souhlas, a nesmí být za své sexuální chování diskriminován. Mladší nemusí v sexu strpět vůbec nic s čím nesouhlasí, jen pod dojmem, že jejich sexuální partner je přeci „starší a zkušenější, takže…“ A v podobném duchu by šlo pokračovat i s dalšími atributy, včetně majetku, náboženství, zdravotního postižení apod. Vlastně vůbec nikdo nemusí v sexu nic strpět. Každé sexuální chování totiž vyžaduje vzájemný souhlas.

Všichni bez rozdílu svých sexuálních preferencí a orientace mají mít také stejný přístup ke spravedlnosti, k účasti na veřejném (včetně sociálního a kulturního) a politickém životě a mohou se pokojně organizovat, sdružovat, shromažďovat (např. na akcích typu Prague Pride), demonstrovat a prosazovat.

Právo na sex a sexuální zdraví

Deklarace sexuálních práv explicitně říká, že: „Každý má právo na nejvyšší dosažitelnou úroveň zdraví a pohody ve vztahu k sexualitě, včetně možnosti příjemných, uspokojujících a bezpečných sexuálních zážitků.Vládám pak klade za úkol, aby k tomu svým občanům zajistily dostupnost, přístupnost, přijatelnost kvalitních zdravotních služeb a přístup k podmínkám, které ovlivňují a určují zdraví, včetně sexuálního zdraví.

Každý má právo svobodně kontrolovat a rozhodovat o záležitostech týkajících se jeho sexuality a jeho těla. To zahrnuje výběr sexuálního chování, postupů, partnerů a vztahů s náležitým ohledem na práva ostatních. Chcete mít třeba v posteli každý den jiného sexuálního partnera, a třeba i jiného pohlaví? Pokud s tím bude souhlasit, je to vaše nezadatelné a nezcizitelné sexuální právo. Neznamená to hned, že jste kvůli tomu „kurva“ nebo „kurevník“.

Každý má právo na svobodu myšlení, přesvědčení a projevu týkající se sexuality a má právo vyjadřovat svou vlastní sexualitu, například prostřednictvím vzhledu, komunikace a chování při náležitém respektování práv ostatních.

Nikdo na vás nesmí vyvíjet sexuální nátlak, natož násilí, zejména ne za to, co se vám líbí v sexu

„Nikdo nemá být vystavován sexuálnímu násilí a nátlaku, a to včetně: znásilnění, pohlavního zneužívání, sexuálního obtěžování, šikany, sexuálního vykořisťování a otroctví, obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování, testování panenství, a násilí páchaného na základě skutečných nebo vnímaných sexuálních praktik, sexuální orientace, genderové identity a jejího vyjádření a tělesné rozmanitosti.“

Tohle právo si obdivuhodné množství lidí samo upírá. Řada lidí si připadá „špatná“ kvůli sexuálním praktikám, které se jim líbí v jejich sexuálních fantaziích nebo které pak i praktikují. Mnoho lidí, zejména během dospívání, má tenhle pocit i po obyčejné masturbaci.

„Když jsem měl(a) v posteli desítky partnerů, tak…“ „Když se převlékám za ženu, tak…“ „Když se mi líbí představa, že mě někdo znásilní, tak…“ „Když mám rád(a) při sexu anální kolík v zadku, tak…“ „Když mám homosexuální orientaci, tak…“ „Když se mi líbí pissing (močení na sexuálního partnera v rámci sexuálního chování), tak…“. „Když rád(a) chodím na swingers party (setkání lidí, kde na základě vzájemného souhlasu dochází k sexu mezi různými sexuálními partnery), tak…“ Takhle to vůbec není. Když se vám tohle líbí, je to vaše sexuální právo, a máte všechna sexuální práva naprosto identická jako striktně heterosexuální lidé, kteří praktikují jen misionářskou polohu, vždycky první středu v měsíci, jen se svým manželem, coby jediným sexuálním partnerem a první sex měli až po svatbě.

Pocit, že jsem nějaký horší než ostatní, nenormální, méněcenný apod. je velmi nebezpečný, protože takové lidi jde snáze pohlavně zneužít, a nátlakem je donutit k sexuálnímu chování, se kterým nesouhlasí. A to i prostřednictvím manipulace, protože manipulace přes vinu je vůbec nejsnazší. I proto máte zároveň právo kontroly nad odhalováním osobních údajů souvisejících se sexualitou ostatním lidem, aby nikdo neznal vaše sexuální preference a nemohl vás pak vydírat.

Rád bych také připomněl, že právě problém se sexuálním nátlakem a sexuální manipulací přes vinu se týká často dětí. Každá pátá holčička a každý desátý chlapeček byl totiž do dosažení své dospělosti pohlavně zneužitý! (zdroj: Clinical Psychology Review vol. 29/4/2009).

Nikdo nesmí být trestán v souvislosti s jeho sexualitou

Důležité je také podotknout, že v souvislosti s vaší sexualitou nikdo nemá právo vás mučit, krutě, nelidsky nebo ponižujícím způsobem s vámi zacházet nebo vás trestat. Aby bylo zřejmé, co všechno se pod takovým zacházením skrývá, zmiňuje Deklarace sexuálních práv i konkrétní příklady – škodlivé tradiční postupy, které rády zneužívají různé sekty a náboženské skupiny (vzpomeňte na „Guru Járu“), či nucenou sterilizaci, nucené používání antikoncepce či nucení někoho do potratu.

Výjimku z trestání za sexuální chování přirozeně tvoří takové sexuální chování, které porušuje sexuální práva jiných lidí – typicky znásilnění, pohlavní zneužívání apod., což u nás řeší trestní zákoník. Více o sexuálních a mravnostních trestných činech najdete na stránkách Policie ČR.

Právo na soukromí na sex

Každý má v souvislosti se sexualitou, pohlavním životem a volbami týkajícími se vlastního těla a konsensuálních (tj. se vzájemným souhlasem) sexuálních vztahů a praktik právo na soukromí, a to bez svévolného zasahování a vyrušování. Máte tedy právo mít třeba dostatek soukromí na masturbaci, či na jakékoliv jiné sexuální praktiky.

Právo svobodně vytvářet partnerské svazky a mít děti

Překvapivě velká část zemí, a třeba do Polska to není moc daleko, má obrovské problémy s dvěma základními sexuálními právy, a to právy týkajícími se možnosti svobodně zakládat rodiny.

Každý má právo zvolit si, zda uzavře manželství nebo ne, a svobodně a s plným a svobodným souhlasem vstupovat do manželství, partnerství nebo jiných podobných vztahů. Všechny osoby mají právo na stejná práva při uzavírání, během a při zrušení manželství, partnerství a jiných podobných vztahů, a to bez jakékoli diskriminace a vyloučení. Toto právo zahrnuje stejné nároky na sociální zabezpečení a další dávky bez ohledu na formu těchto vztahů.

Každý má právo rozhodnout se, zda mít děti, a jaký počet a věkový rozestup bude mít u dětí. Uplatnění tohoto práva vyžaduje přístup k podmínkám, které ovlivňují a určují zdraví a pohodu, včetně služeb v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví souvisejících s těhotenstvím, antikoncepcí, plodností, ukončením těhotenství a adopcí.

Mimochodem, na právo rozhodnout se, zda mít děti, v dnešní době probíhá i v České republice obrovské množství útoků, a to zejména na heterosexuální ženy po třicítce. Nenechte si nikdy od nikoho mluvit do toho, zda, kdy a kolik budete mít dětí, je to vaše výsostné nezadatelné a nezcizitelné základní sexuální právo.

O čem se dozvíte příště

V dalším díle #SexQnAs se podíváme na to, proč vlastně máme sex, k čemu nám slouží a v čem nám může třeba i uškodit. Povíme si také něco o tom, jaké sexuální motivace nám přinášejí ve svém důsledku štěstí, a jaké nikoliv. Chcete se v našem projektu dozvědět něco konkrétního? Napište svůj dotaz sem do komentářů, nebo mě kontaktujte.

O projektu #SexQnAs

Projekt #SexQnAs (Sex: Questions and Answers), neboli v překladu otázky a odpovědi o sexu, si klade za cíl detabuizovat oblast sexuality. Projekt, který je svou formou zaměřen převážně na dospělé a dospívající, se postupně bude bez hodnocení a předsudků zabývat jednotlivými oblastmi sexuality a sexuálního zdraví, které lidem nejčastěji působí potíže s psychickým a fyzickým zdravím, v partnerských vztazích a ve vztahu k sobě.

Tento projekt vznikl jednoduše proto, že jsem se ve své soukromé psychoterapeutické praxi za poslední roky setkal až s příliš mnoho lidmi, kteří si nesli sexuální traumata a/nebo měli problémy v sexuální oblasti, a to často i v rámci dlouholetých vztahů či manželství, a to z jednoho jediného důvodu – nedostatku informací o sexualitě a neschopnosti o sexualitě hovořit.

Věřím, že svobodný přístup k informacím a možnost svobodně se vyjadřovat o sexualitě, vede ke spokojenějšímu a šťastnějšímu sexuálnímu a partnerskému životu. A protože psychoterapie je cesta ke svobodě, budeme tu teď mluvit otevřeně o sexu, aby i vy doma – ať už je vám 15 nebo 80 let – jste snáze dokázali uplatnit a využít všechna svá sexuální práva (viz Deklarace sexuálních práv) protože sex je projevem zdraví. Sexualita je základní fyziologická potřeba každého člověka a právo na nejvyšší dosažitelný standard sexuálního zdraví, stejně jako právo na informace, patří mezi základní sexuální práva každého z nás.

Úplný text Deklarace sexuálních práv

Jako uznání, že sexuální práva jsou nezbytná pro dosažení nejvyšší dosažitelné úrovně sexuálního zdraví, Světová asociace pro sexuální zdraví:

PROHLAŠUJE, že sexuální práva jsou založena na všeobecných lidských právech, která jsou již uznána mezinárodními a regionálními dokumenty o lidských právech, národních ústavách a zákonech, standardech a zásadách pro lidská práva a vědeckých poznatcích týkajících se lidské sexuality a sexuálního zdraví.

ZNOVU POTVRZUJE, že sexualita je ústředním aspektem bytí člověka po celý jeho život, zahrnuje sex, genderové identity a role, sexuální orientaci, erotiku, potěšení, intimitu a reprodukci. Sexualita je prožívaná a vyjádřená v myšlenkách, fantaziích, touhách, přesvědčeních, postojích, hodnotách, chování, praktikách, rolích a vztazích. Ačkoli sexualita může zahrnovat všechny tyto dimenze, ne všechny jsou vždy prožívány nebo vyjádřeny. Sexualita je ovlivněna interakcí biologických, psychologických, sociálních, ekonomických, politických, kulturních, právních, historických, náboženských a duchovních faktorů.

UZNÁVÁ, že sexualita je zdrojem potěšení a pohody, a přispívá k celkovému naplnění a spokojenosti.

ZNOVU POTVRZUJE, že sexuální zdraví je stav fyzické, emoční, duševní a sociální pohody ve vztahu k sexualitě; není to jen absence nemoci, dysfunkce nebo slabosti. Sexuální zdraví vyžaduje pozitivní a respektující přístup k sexualitě a sexuálním vztahům, stejně jako možnost mít příjemné a bezpečné sexuální prožitky, prosté nátlaku, diskriminace a násilí.

ZNOVU POTVRZUJE, že sexuální zdraví nelze definovat, pochopit nebo uvést v realitu bez širšího porozumění sexualitě.

ZNOVU POTVRZUJE, že pro dosažení a udržení sexuálního zdraví musí být sexuální práva všech osob respektována, chráněna a naplňována.

UZNÁVÁ, že sexuální práva jsou založena na nezadatelné a nezcizitelné svobodě, důstojnosti a rovnosti všech lidských bytostí a zahrnují závazek k ochraně před újmou.

PROHLAŠUJE, že rovnost a nediskriminace jsou základem veškeré ochrany a podpory lidských práv a zahrnují zákaz jakéhokoli rozlišení, vyloučení nebo omezení na základě rasy, etnického původu, barvy pleti, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo jiného názoru, národního nebo sociálního původu, majetku, narození nebo jiného postavení, včetně zdravotních postižení, věku, národnosti, manželského a rodinného stavu, sexuální orientace a genderové identity, zdravotního stavu, místa pobytu, hospodářské a sociální situace.

UZNÁVÁ, že sexuální orientace, genderová identita, vyjádření genderu a tělesná rozmanitost člověka vyžaduje ochranu lidských práv.

UZNÁVÁ, že všechny druhy násilí, obtěžování, diskriminace, vyloučení a stigmatizace jsou porušením lidských práv, a ovlivňují blahobyt jednotlivců, rodin i komunit.

POTVRZUJE, že povinnosti respektovat, chránit a dodržovat lidská práva se vztahují na všechna sexuální práva a svobody.

POTVRZUJE, že sexuální práva chrání práva všech lidí na naplňování a vyjadřování vlastní sexuality i užívání si sexuálního zdraví s patřičným ohledem na práva ostatních.

Sexuální práva jsou lidská práva týkající se sexuality:

1. Právo na rovnost a zákaz diskriminace

Každý má právo požívat všech sexuálních práv stanovených v této deklaraci bez činění jakýchkoliv rozdílu jako je rasa, etnická příslušnost, barva kůže, pohlaví, jazyk, náboženství, politický nebo jiný názor, národní nebo sociální původ, místo bydliště, majetek, narození, zdravotní postižení, věk, národnost, rodný a rodinný stav, sexuální orientace, genderová identita a její vyjádření, zdravotní stav, finanční a sociální situace, či jiný status.

2. Právo na život, svobodu a bezpečnost osoby

Každý má právo na život, svobodu a bezpečnost, které nelze svévolně ohrožovat, omezovat nebo odnímat z důvodů souvisejících se sexualitou. Mezi ně patří: sexuální orientace, konsensuální sexuální chování a praktiky, genderová identita a její vyjádření nebo z důvodu přístupu či poskytování služeb souvisejících se sexuálními a reprodukčním zdraví.

3. Právo na samostatnost a tělesnou integritu

Každý má právo svobodně kontrolovat a rozhodovat o záležitostech týkajících se jeho sexuality a jeho těla. To zahrnuje výběr sexuálního chování, postupů, partnerů a vztahů s náležitým ohledem na práva ostatních. Svobodné a informované rozhodování vyžaduje svobodný a informovaný souhlas předcházející jakémukoliv se sexualitou spojenému testování, intervencím, terapiím, operacím nebo výzkumům.

4. Právo nebýt vystavován mučení a krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu

Nikdo nemá být vystavován mučení a krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu spojenému se sexualitou, a to včetně: škodlivých tradičních postupů; nucené sterilizaci, antikoncepci nebo potratu; dalších forem mučení, krutého, nelidského nebo ponižujícího zacházení páchaného z důvodů souvisejících s něčím pohlavím, genderem, sexuální orientací, genderovou identitou a jejím vyjádřením a tělesnou rozmanitostí.

5. Právo být prostý všech forem násilí a nátlaku

Nikdo nemá být vystavován sexuálnímu násilí a nátlaku, a to včetně: znásilnění, pohlavního zneužívání, sexuálního obtěžování, šikany, sexuálního vykořisťování a otroctví, obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování, testování panenství, a násilí páchaného na základě skutečných nebo vnímaných sexuálních praktik, sexuální orientace, genderové identity a jejího vyjádření a tělesné rozmanitosti.

6. Právo na soukromí

Každý má v souvislosti se sexualitou, pohlavním životem a volbami týkajícími se vlastního těla a konsensuálních sexuálních vztahů a praktik právo na soukromí, a to bez svévolného zasahování a vyrušování. To zahrnuje i právo kontroly nad odhalováním osobních údajů souvisejících se sexualitou ostatním.

7. Právo na nejvyšší dosažitelnou úroveň zdraví, včetně sexuálního zdraví; s možností příjemných, uspokojujících a bezpečných sexuálních zážitků

Každý má právo na nejvyšší dosažitelnou úroveň zdraví a pohody ve vztahu k sexualitě, včetně možnosti příjemných, uspokojujících a bezpečných sexuálních zážitků. To vyžaduje dostupnost, přístupnost, přijatelnost kvalitních zdravotních služeb a přístup k podmínkám, které ovlivňují a určují zdraví, včetně sexuálního zdraví.

8. Právo využívat výhod vědeckého pokroku a jeho uplatňování

Každý má právo využívat výhod vědeckého pokroku a jeho aplikací ve vztahu k sexualitě a sexuálnímu zdraví.

9. Právo na informace

Každý má mít přístup k vědecky přesným a srozumitelným informacím týkajícím se sexuality, sexuálního zdraví a sexuálních práv skrze různé zdroje. Tyto informace by neměly být svévolně cenzurovány, zadržovány nebo záměrně zkreslovány.

10. Právo na vzdělání a právo na komplexní sexuální výchovu

Každý má právo na vzdělání a komplexní sexuální výchovu. Komplexní sexuální vzdělávání musí být přiměřené věku, vědecky přesné, příslušející dané kultuře a založené na lidských právech, genderové rovnosti a pozitivním přístupu k sexualitě a potěšení.

11. Právo vstoupit, uzavřít a zrušit manželství a jiné podobné typy vztahů založené na rovnosti a úplném a svobodném souhlasu

Každý má právo zvolit si, zda uzavře manželství nebo ne, a svobodně a s plným a svobodným souhlasem vstupovat do manželství, partnerství nebo jiných podobných vztahů. Všechny osoby mají právo na stejná práva při uzavírání, během a při zrušení manželství, partnerství a jiných podobných vztahů, a to bez jakékoli diskriminace a vyloučení. Toto právo zahrnuje stejné nároky na sociální zabezpečení a další dávky bez ohledu na formu těchto vztahů.

12. Právo rozhodovat, zda mít děti, počet a rozestup dětí a mít informace a prostředky k tomu

Každý má právo rozhodnout se, zda mít děti, a jaký počet a věkový rozestup bude mít u dětí. Uplatnění tohoto práva vyžaduje přístup k podmínkám, které ovlivňují a určují zdraví a pohodu, včetně služeb v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví souvisejících s těhotenstvím, antikoncepcí, plodností, ukončením těhotenství a adopcí.

13. Právo na svobodu myšlení, názoru a projevu

Každý má právo na svobodu myšlení, přesvědčení a projevu týkající se sexuality a má právo vyjadřovat svou vlastní sexualitu, například prostřednictvím vzhledu, komunikace a chování při náležitém respektování práv ostatních.

14. Právo na svobodu sdružování a pokojného shromažďování

Každý má právo pokojně se organizovat, sdružovat, shromažďovat, demonstrovat a prosazovat, včetně otázek sexuality, sexuálního zdraví a sexuálních práv.

15. Právo na účast na veřejném a politickém životě

Každý má nárok na prostředí, které umožňuje aktivní, svobodnou a smysluplnou účast a přispění k občanským, ekonomickým, sociálním, kulturním, politickým a dalším aspektům lidského života na místní, národní, regionální a mezinárodní úrovni. Všechny osoby jsou zejména oprávněny podílet se na vývoji a provádění předpisů, které určují jejich blahobyt, včetně jejich sexuality a sexuálního zdraví.

16. Právo na přístup ke spravedlnosti, opravným prostředkům a opravným prostředkům

Každý má právo na přístup ke spravedlnosti, opravným prostředkům a nápravě porušení svých sexuálních práv. To vyžaduje účinná, přiměřená, dostupná a odpovídající výchovná, legislativní, soudní a jiná opatření. Opravné prostředky zahrnují nápravu prostřednictvím restitucí, odškodnění, rehabilitace, satisfakce a záruky, že se toto porušení sexuálních práv nebude opakovat.

Pohled

O autorovi

Martin Zikmund je průvodce lidí a firem klíčovými změnami, vede semináře a workshopy pro veřejnost i pro firmy zaměřené na témata zvládání stresu, meditace, spokojenost v práci i mimo ni a osobního rozvoje. Je autorem všech textů a většiny fotografií na tomto blogu. Více se o něm dozvíte na www.martinzikmund.cz.

10 komentářů: „#SexQnAs: Právo (n)a sex aneb nenechte se připravit o svá práva

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s