Jak přežít rakovinu

logo.pngPoslání projektu Jak přežít rakovinu zní následovně:

Chceme být průvodcem všem onkologicky nemocným, který stojí na jejich straně ve všech fázích onkologického onemocnění od prvotního podezření až po všechny alternativy jeho průběhu a vyústění. Onkologicky nemocným poskytujeme psychickou a srozumitelnou pravdivou informační podporu v průběhu všech fází onemocnění a léčby. Pomáháme jim projít si životní zkušeností, kterou onkologické onemocnění přináší, a najít sílu pro boj s nemocí. Podporujeme je v tom, aby dokázali z této životní zkušenosti vyjít silnější a vyrovnanější, než byli na jejím počátku.

Více o projektu se dozvíte na stránkách www.jakprezitrakovinu.cz.

Dostupné publikace zdarma

Rakovina z pohledu těla a duše

Rakovina z pohledu těla a duše je více než sto stránkovou publikací, která přináší shrnutí těch nejzásadnějších informací o léčbě onkologických onemocnění a jejích psychických aspektech postavených na science-based a evidence-based informacích, tedy vědeckých poznatcích postavených na důkazech. Ve stručné a zjednodušené formě přináší podstatné informace o „rakovině“, její biologické podstatě a vzniku a jednotlivých onkologických léčebných modalitách. Součástí publikace je i to, jaké má onkologické onemocnění a jeho léčba dopady na psychosociální prostředí pacientů, jejich emoce a prožívání. V co možná nejsrozumitelnější, avšak věcně správné, formě se snaží čtenáři předložit klíčové soudobé informace a poznatky o onkologických onemocněních z buněčné biologie, genetiky, imunologie, onkologie, radiologie, psychologie i relativně nově vzniklých oborů psychoonkologie a psychoneuroimunologie. Tím umožňuje čtenáři lépe porozumět celé řadě komplexních procesů a jinak mnohdy skrytých souvislostí a často i nahlédnout do života a prožívání onkologických pacientů. Obsah publikace také vyvrací některé časté mýty a přesvědčení a přináší náhled na skutečnou praxi onkologické léčby v ČR i na některé intrapsychické procesy onkologických pacientů, které působí komplikace při jejich léčbě, ale i v jejich vlastním psychosociálním prostředí.

Tato publikace je primárně určena pro lékaře, psychoterapeuty a pečující o onkologicky nemocné. Některé její pasáže se však ukázaly jako velmi přínosné i pro samotné onkologické pacienty, není však primárně určena pro onkologické pacienty. Pro onkologické pacienty bude určena zcela jiná publikace, která paralelně vzniká v rámci projektu Jak přežít rakovinu.

Publikaci Rakovina z pohledu těla a duše si můžete zdarma ve formátu PDF stáhnout >>zde<<.

Pokud najdete v publikaci nějaké překlepy, pravopisné chyby, nebo odborné nejasnosti, prosím kontaktujte mě prostřednictvím formuláře níže.

Chcete podpořit projekt?

Projekt Jak přežít rakovinu je neziskovým projektem, který je v tuto chvíli ve svém počátku. Projekt byl zahájen 30. 7. 2018 a v tuto chvíli je financován čistě z prostředků jeho zakladatele. V tuto chvíli hledáme primárně bezplatnou pomoc ve formě vašeho času věnovaného projektu. Aktuálně hledáme pro projekt následující spolupracovníky.

Pokud byste měli zájem přispět finančně, určitě budeme také rádi 😊 Můžete tak v tuto chvíli učinit převodem na bankovní účet zakladatele 2400103235/2010. V další fázi je v plánu vytvořit klasickou nadaci, která projekt bude zastřešovat a bude získávat finance ze soukromých darů a vlastních aktivit, ze kterých už podle zákona nebude muset odvádět státu daň z příjmu. Z financování a darů jsou a priori vyloučeny všechny farmaceutické firmy a zdravotnická zařízení bez rozdílu, aby byla zajištěna dostatečná důvěryhodnost vůči onkologickým pacientům.

Více informací můžete najít zde.

Kontaktní formulář