Motivace

Motivace respektive odhodlání, jak se dozvíte na tomto workshopu, je jednou ze základních prerekvizit úspěchu. Čím náročnější pracovní či osobní úkol stojí před vámi, tím důležitější roli odhodlání hraje. Jak ale v sobě udržovat motivaci i odhodlání, když se zrovna nedaří a jak docílit totéž u svých podřízených, kolegů či členů rodiny? Jak si zahrává s naší motivací momentální nálada, jak ji ovlivňuje svět kolem nás a jakou roli v ní hraje únava?

Co se na workshopu naučíte

IMG_7904-1 smallCelý workshop se skládá jak z teoretické, tak z praktické části. Teoretická část je věnována řadě důležitých poznatků moderní psychologie a neurologie. Praktická část se pak zaměřuje na individuální práci s jednotlivými účastníky – na práci s jejich motivací a odhodlání, definici jejich vlastních plánů podle principů C. O. R. E., na práci s jejich sebevědomím i na zlepšení jejich sebehodnocení. V celodenním workshopu je probírána i problematika únavy, jejího vlivu na motivaci a odhodlání i jejího významu při plnění úkolů. Manažeři se na workshopu také dozvědí, jak lépe motivovat členy svých týmů.

Obsah workshopu:

Jak funguje náš mozek a co to znamená pro motivaci

Jak si zvyšovat sebevědomí

Jak motivovat zaměstnance

Koncept C. O. R. E. jako recept na úspěšné dokončování úkolů

  • Motivace vs odhodlání
  • Jak plánovat úkoly
  • Jak pracovat s překážkami

Jak pracovat s únavou (pouze u celodenní varianty)

  • Příznaky únavy
  • Příčiny únavy
  • Jak se naučit přijmout a využít svoji únavu
  • Motivace a únava

Více informací se dozvíte v produktovém letáku.

Potřebujete vědět víc? Napište mi