Pro firmy

Co nabízím

Pro firmy nabízím celkem pět druhů služeb, které mají za cíl zhodnotit jejich lidský kapitál, posunout jejich zaměstnance kupředu, využít jejich potenciál a pomoci jim zlepšit jejich problematické oblasti tak, aby mohli dát naplno průchod tomu, v čem jsou opravdu dobří. Služeb, které přinesou firmě vyšší produktivitu a zaměstnancům vyšší spokojenost při výkonu jejich zaměstnání.

Jedná se o:

  • interaktivní workshopy nabízejí skupinám zaměstnancům rozvoj konkrétních dovedností a kvalitativní posun v určitých oblastech v intenzivní jednodenní formě. Jsou určeny pro 5 až 10 účastníků. Byť jsou vždy připraveny na konkrétní témata (více o nich se dozvíte po kliknutí na odkaz), jsou vždy upravovány na základě krátké konzultace (obvykle e-mailem či telefonem) na míru potřeb dané společnosti. Workshopy obvykle trvají 6 až 7 hodin, včetně potřebných přestávek, a zahrnují intenzivní práci na osobním rozvoji každého účastníka.
  • tříhodinové semináře tematicky odvozené od interaktivních workshopů jsou ideální formou, jak rychle a stručně obohatit větší množství zaměstnanců o praktické informace a dovednosti v určité oblasti (více se o nich dozvíte po kliknutí na odkaz). Míra zapojení účastníků je zde oproti workshopům velmi nízká. Jde hlavně o předání důležitých a zajímavých informací pro rozvoj zaměstnanců. I tak zde je zde zachován prvek individuální práce každého účastníka. Semináře trvají obvykle okolo 3 hodin a může se jich účastnit i větší množství zaměstnanců.
  • individuální rozvojové programy jsou vhodné pro zaměstnance, kteří vnímají své rezervy a přejí si na nich pracovat. Jsou přímo zaměřené na rozvoj konkrétních dovedností (více o nich se dozvíte po kliknutí na odkaz) u daného manažera či seniorního zaměstnance. Práce obvykle probíhá intenzivní formou hodinových setkání s týdenní frekvencí.
  • Individuální konzultace představují pomoc pro jednotlivé manažery či vlastníky firem ve formě bezpečného a diskrétního prostředí pro reflexi aktuálních témat ve firmě i v osobním životě, poskytnutí nového pohledu nezatíženého provozní slepotou a ve vybraných odvětvích v případě zájmu také mentoringu.
  • Manažerské skupiny jsou unikátní metodou, jak vyřešit komunikační problémy uvnitř týmů (ať už lokálních či regionálních). S využitím kombinace manažerských a psychoterapeutických technik skupinové a párové terapie slouží k bezpečnému odstranění komunikačních bariér uvnitř týmů a vyjasnění případných dlouhodobě přetrvávajících nedorozumění a nepochopení mezi podřízenými, nadřízenými či lidmi na stejné úrovni řízení navzájem.

Co vám to přinese

Lidský kapitál je to nejhodnotnější, co firma v dnešní době má. Všechno ostatní – stroje, technologie, budovy, automobily, servery, atd. se dá nahradit. Lidé ale často ne. Hodnota lidského kapitálu je ukryta jednak v znalostech a dovednostech jednotlivých zaměstnanců, jednak v jejich pracovních i životních zkušenostech, a pak samozřejmě v tom, čemu se souhrnně říká soft skills – neboli měkké dovednosti, třeba schopnost komunikovat s ostatními.

Jenže to není vše. Přínos zaměstnance pro firmu se odvíjí od jeho hodnoty coby člověka. Pokud zaměstnanec, coby člověk, roste, roste i jeho přínos a hodnota pro firmu. Jestliže zaměstnanec stagnuje anebo je paralyzován strachem, vinou či nedořešenými spory na pracovišti či doma, jeho pracovní výkonnost se bohužel snižuje. U mladší generace Y je tohle patrnější ještě mnohem víc než u předešlých generací.

Žijeme jen jeden život, a ten se skládá z toho pracovního, osobního a případně i spirituálního. Jakákoliv disharmonie v libovolné z těchto oblastí bezprostředně ovlivňuje pracovní výkon a produktivitu daného zaměstnance. Ve skutečnosti to tedy není o hledání jakési rovnováhy mezi pracovním a osobním životem, o kterém se často diskutuje v rámci dodnes populárního Work/Life Balance. Je to o hledání harmonie v životě, kde práce tvoří nedílnou složku života a pro zaměstnance je stejným zdrojem radosti, inspirace a impulzů k osobnímu rozvoji jako jeho život osobní, či spirituální. Viděl jsem to u řady svých soukromých i firemních klientů, u lidí, které znám, a viděl jsem to samozřejmě i u sebe.

Díky tomu vím, že často stačí jen malá změna v jedné oblasti, která jak efekt motýlích křídel přinese radikální změnu a přínos v těch ostatních. Investujte do svých zaměstnanců, ať už čas či peníze, a oni to vaší firmě budou vracet každý den. Neinvestujte do nich, a pokud nejsou v pracovním, ale třeba i osobním, životě spokojeni, jejich produktivita bude stagnovat a časem odejdou.

Potřebujete vědět víc? Napište mi