Manažerské skupiny

Současné manažerské metody mnohdy narážejí na nepřekonatelné bariéry v komunikaci, kdy vedení jen předpokládá, co by se asi mohlo v podřízeném týmu dít, a nedostávají se k němu potřebné informace ve své úplné a nezkreslené podobě. Stejný problém panuje často i opačným směrem, kdy manažer často mylně předpokládá, že jeho podřízení vědí, proč činí některá rozhodnutí a mají k tomu dostatek úplných a nezkreslených informací. U týmů, kde není dodrženo optimální rozpětí řízení dle V. A. Graicunase (tj. max. 5 přímých podřízených na 1 manažera) navíc dochází k tvorbě komunikačních bariér i mezi členy týmu navzájem, o kterých přímý nadřízený nemusí být informován a které mohou významně snižovat produktivitu práce týmu jako celku. Manažerské skupiny řeší tyto problémy pomocí zapojení nejen manažerských, ale také psychoterapeutických technik ze skupinové a párové terapie.

Manažerské skupiny mohou probíhat dvěma způsoby – na pravidelné týdenní bázi, nejméně na 5× 1,5 hodiny, kde je vhodné navázat individuálním rozvojovým programem pro příslušného manažera, anebo formou celodenní práce, kdy proběhne několik skupinových sezení, během kterých dojde jak k identifikaci a pojmenování problému, tak k nastavení východisek.

Nutnou podmínkou pro účast v manažerské skupině je předchozí účast na workshopu či semináři o mezilidské komunikaci. U týmů, kde není tato podmínka splněna, je možné začít 1,5 hodinovým modulem o efektivní komunikaci a aktivním naslouchání.

Týmová manažerská skupina

Koncept týmové manažerské skupiny si klade za cíl zlepšit komunikaci v rámci týmu. Je vhodný pro týmy, které se potýkají s problémy v komunikaci (s negativními dopady na produktivitu práce), ať už mezi jednotlivými členy či generacemi, anebo mezi manažerem týmu a jeho podřízenými. Týmová manažerská skupina využívá psychoterapeutických metod pro vedení skupiny a partnerské skupinové terapie k odstranění komunikačních bariér a odhalení, pojmenování a vyřešení problémů uvnitř týmu.

Regionální manažerská skupina

Regionální manažerská skupina si klade za cíl vyřešit problém v určitém regionu. Účastní se jí členové různých týmů, různých generací a lidé na různých stupních organizačního schématu (ideálně od řadových zaměstnanců až po regionálního ředitele). Pomocí psychoterapeutických technik pro vedení skupiny a partnerské skupinové terapie zde dojde k nekonfliktnímu nezkreslenému předání důležitých informací mezi jednotlivými skupinami účastníků a zavedení rozvojové zpětné vazby. Dojde také k identifikaci a pojmenování klíčových problémů v regionu i nastavení toho, jak tyto problémy budou nadřízení řešit a jakou spolupráci ze strany svých podřízených k tomu budou potřebovat.

Strategická manažerská skupina

Strategická manažerská skupina slouží k odstranění komunikačních bariér, zefektivnění komunikace a získání přímé zpětné vazby mezi vedením centrály společnosti a regionálními pobočkami. Dle typu řešeného problému se jí mohou účastnit zaměstnanci z různých stupňů organizační struktury jak z centrály, tak z jednoho či více regionů. Strategické manažerské skupině musí předcházet přípravná schůzka, kde dojde k přesné definici řešeného problému i cílů, a předvýběru vhodných účastníků strategické manažerské skupiny.

Ceny

Cena za 1,5 hodiny sezení manažerské skupiny začíná na 2 250 Kč bez DPH.

Cena za celodenní formu manažerské skupiny začíná na 20 000 Kč bez DPH.

Přípravná schůzka na strategickou manažerskou skupinu (1,5 hodiny) stojí 2 800 Kč bez DPH.

Fakturační údaje

Nitana s. r. o.
Náměstí 14. října 1307/2
150 00 Praha 5 – Smíchov
IČ: 28959752
DIČ: CZ28959752
Bankovní spojení: 2200097993/2010

Potřebujete vědět víc? Napište mi.