Workshopy a semináře

Obličej

Posledních několik let se intenzivně věnuji oblasti firemního vzdělávání. Zejména problematice stresu, změn, komunikace a štěstí v práci. Věřím totiž, že když budou zaměstnanci firem v práci méně ve stresu a šťastnější, bude takový i jejich soukromý život, což bude mít nevyhnutelně pozitivní dopady i na jejich rodiny a přátele. Služby pro firmy má na starosti moje firma. Pro firmy připravuji většinou půldenní či jednodenní semináře a zejména interaktivní workshopy.

>>KOMPLETNÍ NABÍDKA PRO FIRMY<<

Zatím jsem školil v těchto firmách

Vybraná školení pro firmy

Anatomie stresu – Workshop Anatomie stresu se skládá z kombinace teoretických poznatků z oblasti neurofyziologie a psychologie, celé řady praktických příkladů a z interaktivní skupinové práce s účastníky workshopu. Ta je zaměřená na hlubinnou práci se stresem. Účastníci se naučí lépe zvládat stresové situace. Co je však mnohem podstatnější – díky interaktivní práci s prvky sebepoznání se naučí, jak stresu předcházet i jak zvládat jeho akutní fáze.

Meditační techniky  – Workshop Meditační techniky pomůže účastníkům osvojit si širokou škálu vědecky ověřených klinických meditačních a relaxačních technik. Naučí se zde pracovat s technikami v sedě, leže, ve stoje i při chůzi. Účastníci se také seznámí s mechanismem účinku jednotlivých meditačních technik z pohledu současných vědeckých zjištění i s jejich konkrétními dopady na potlačování stresu a fyzické bolesti, i na zvyšování úrovně subjektivně pociťovaného štěstí a posílení sounáležitosti. Zajímají vás některé metriky workshopu Meditační techniky? V prvním roce školení 96 % účastníků uvedlo, že vyzkouší aspoň jednu meditační techniku začlenit do svého života, 85,71 % chce vyzkoušet dvě a více technik. Obsah workshopu získal průměrnou známku 9,13 z 10, lektor pak 9,12 z 10. Školením si prošlo 84 účastníků ze 2 korporací a 5 zemí.

Anatomie změny – Workshop Anatomie změny seznámí účastníky s konkrétními nástroji pro účinné zvládání vlastních strachů ze změn i s metodami systematického plánování, přípravy, realizace a dokončování změn v pracovním i osobním životě, které využívají základních neuropsychologických mechanismů. Workshop přináší kombinaci teoretických poznatků, celé řady praktických příkladů a interaktivní individuální i skupinové práce s účastníky. Ti se zde srozumitelnou a snadno pochopitelnou formou seznámí s poznatky moderní psychologie, psychiatrie i neurovědy v oblasti vnímání a zvládání změn a pochopí lépe mechanismy, jakými jejich vlastní mozek reaguje na pasivní i aktivní změny, i to, jak mají ke změnám sami mají přistupovat, aby se na ně uměli co nejrychleji adaptovat či je sami dokázali co nejefektivněji zvládnout úspěšně dokončit.

Jak se spolu domluvit – Workshop Jak se spolu domluvit se zaměřuje na eliminaci stresu, který z mezilidské komunikace často pramení. Účastníci se během workshopu podrobně seznámí s teorií komunikace z pohledu fungování lidského mozku a díky celé řadě praktických nácviků a konkrétních ukázek budou moci identifikovat problémové okamžiky, které u nich opakovaně vedou k tomu, že komunikují jinak, než si přejí. Značná část programu se také věnuje sebepoznání, během kterého účastníci dostanou možnost porozumět tomu, jaké konkrétní momenty v jejich (nejen pracovní) komunikaci vedou k nedorozumění a proč je někteří lidé při komunikaci rozčilují. Díky tomu se naučí lépe vycházet se zákazníky, nadřízenými i kolegy a budou umět lépe předávat klíčové informace a sdělení ostatním.

Jak být v práci šťastný – Workshop Jak být v práci šťastný pomůže účastníkům být v současném zaměstnání šťastnější. Účastníci semináře pomocí řady sebezkušenostních cvičení budou moci lépe rozpoznat faktory, které jim narušuji jejich životní rovnováhu a prožívání štěstí v jejich současné práci i životě. Na semináři dostanou také řadu praktických tipů postavených na současných vědeckých zjištěních, jak se vydat na cestu k dosažení Work-life Balance, respektive raději životní harmonie, i jak být v životě – ať už v pracovním, osobním či spirituálním – spokojenější a šťastnější. Účastníci se také podrobně seznámí s významem smyslu v práci, a to nejen z pohledu psychoterapeutických směrů logoterapie či existenciální terapie, ale také z pohledu japonského přístupu ke sladění pracovních, osobních a spirituálních cílů zvaným ikigai (naplněný život). Ten je podle vědeckých výzkumů jednou z hlavních příčin, proč japonská populace má nejvyšší průměrný věk dožití na planetě a proč i ve stáří trpí Japonci, kteří mají ikigai, podstatně méně závažnými chorobami než příslušníci jiných národů.

13 hříchů rodičovství – Série seminářů o rodičovství je určena zejména pro firmy s velkým podílem zaměstnanců-rodičů, které chtějí předcházet některým pracovním problémům zaměstnanců-rodičů, které plynou z potíží, které zažívají doma při výchově dětí. Semináře v poutavé formě shrnují nejnovější vědecky ověřené poznatky z vývojové psychologie, psychoanalytické teorie, teorie attachmentu, psychiatrie a kognitivně-behaviorální psychoterapie dětí, které dávají rodičům do ruky konkrétní nástroje, které mohou velmi snadno využít při výchově svých dětí.

Jak překonat krizi  (Novinka) Workshop Jak překonat krizi slouží k lepší přípravě účastníků na zvládání potenciálních krizí, ať už v jejich soukromém či pracovním životě. Workshop staví na základních principech krizové intervence (psychoterapeutického přístupu) i na soudobých poznatcích o neurofyziologii mozku. Účastníci se zde seznámí s psychosomatickými dopady jednotlivých fází krizové reakce dle GPA (General Adaptation Syndrome) i s možnostmi, jak se s těmito somatickými projevy krize vyrovnat i jak jim předcházet. Díky sebezkušenostním prvkům se také naučí na nadcházející krize lépe připravit a zároveň identifikovat své silné stránky při zvládání krizových situací.

V případě zájmu jsem schopen připravit i školení na další témata, kterým se věnuji zde na blogu, ve své soukromé poradenské praxi či ve svých pro časopis Marianne a časopis Psychologie dnes.

>>KOMPLETNÍ NABÍDKA PRO FIRMY<<

Máte zájem o školení u vás ve firmě? Potřebujete vědět víc? Napište mi.Kontakt

Martin Zikmund
Tel.: +420 602 630 155
E-mail: martin.zikmund@nitana.cz

Fakturační údaje

Nitana s. r. o.
Náměstí 14. října 1307/2
150 00 Praha 5 – Smíchov
IČ: 28959752
DIČ: CZ28959752
Bankovní spojení: 2200097993/2010