Jak na stres

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je stres jedním z nejzávažnějších zdravotních rizik, se kterými se lidstvo potýká. Stres, či přesněji distres, má negativní dopady nejen na to, jak se v práci a doma cítíme, ale také na náš zdravotní stav, produktivitu práce i spokojenost v zaměstnání i mimo něj. Umět zvládnout svůj stres u sebe i svých podřízených je tak jednou z klíčových podmínek spokojeného pracovního i osobního života každého manažera a klíčového pracovníka. Úspěšné zvládání stresu má podle WHO radikální dopady na produktivitu zaměstnanců, a proto se mu WHO dlouhodobě věnuje i ve svých publikacích.

Lepší zvládání stresu pro vaše zaměstnance

Workshop Jak na stres se skládá z kombinace teoretických poznatků, celé řady praktických příkladů i z interaktivní individuální i skupinové práce s účastníky workshopu.

Účastníci se v průběhu workshopu srozumitelnou a snadno pochopitelnou formou seznámí s poznatky moderní psychologie, psychiatrie i neurovědy. Pochopí mechanismy, jakými stres v těle vzniká i to, jak na něj fyziologicky reaguje a jaké dopady tyto reakce mají na jejich chování, prožívání a celkový zdravotní stav.

Značná část programu se pak přímo věnuje nástrojům pro účinné předcházení (nejen pracovnímu) stresu i tomu, jak mu efektivně čelit. Součástí workshopu je i nácvik relaxačních technik, které pomáhají s okamžitým i dlouhodobým snižováním subjektivně vnímané úrovně stresu.

Celý program je protkán interaktivními prvky a velká část workshopu je věnovaná sebepoznání, během kterého účastníci dostanou možnost pochopit, které konkrétní stresory na ně osobně působí nejvíce a proč, a naučí se s nimi pracovat.

Reference

„Workshop na téma zvládání stresu přinesl mně i mému týmu řadu cenných informací o tom, jak vlastně funguje náš mozek a jak sami ke svému stresu občas přispíváme. Líbilo se mi, že součástí workshopu byla i řada praktických cvičení, nácviky relaxačních technik i zajímavé tipy, jak si poradit se stresem. Mně i můj tým oslovil i příjemný a zajímavý projev Martina, který workshop vedl.“

David Duroň, O2 TV Director, O2 Czech Republic

Obsah workshopu

 ÚnavaCo je to stres a jaký má vliv na naše zdraví

 • Definice stresu
 • Druhy stresu
 • Vliv stresu na zdraví a spánek

Jak úspěšně bojovat se stresem

Jak se naučit říkat ne

 • Z čeho pramení potřeba vyhovět
 • Potřeba naplnit své poslání
 • Strach z nenaplnění představ
 • Strach z nevyužité příležitosti

Jak pracovat s únavou 

 • Příznaky únavy
 • Příčiny únavy
 • Jak se naučit přijmout a využít svoji únavu

Relaxační techniky

 • Práce s dechem
 • Yoga Nidra
 • Sport, muzikoterapie, arteterapie

Více informací se dozvíte v produktovém letáku.

Potřebujete vědět víc? Napište mi.