Anatomie stresu

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je stres jedním z nejzávažnějších zdravotních rizik, se kterými se lidstvo potýká. Stres, či přesněji distres, má negativní dopady nejen na to, jak se v práci a doma cítíme, ale také na náš zdravotní stav, produktivitu práce i spokojenost v zaměstnání i mimo něj.

Stres však není daný vnějším prostředím. Je daný naší reakcí na to, co se
děje kolem nás, obvykle nevědomou. To náš mozek produkuje stresové
hormony a náš mozek rozhoduje o tom, jak se budeme cítit. Proto můžete
vidět různé lidi ve stejných situacích reagovat tak odlišně. A v naší moci je
tyto reakce změnit! Stres je totiž jen důsledkem našeho pocitu ohrožení,
ohrožení něčeho, co máme často skryto v nevědomí.

Proč si vybrat tento workshop

Workshop Anatomie stresu se skládá z kombinace teoretických poznatků
z oblasti neurofyziologie a psychologie, celé řady praktických příkladů a
z interaktivní skupinové práce s účastníky workshopu. Ta je zaměřená na
hlubinnou práci se stresem.

Účastníci se během nácviku relaxačních technik naučí lépe zvládat stresové
situace. Co je však mnohem podstatnější – díky interaktivní práci s prvky
sebepoznání se naučí, jak stresu předcházet.

V průběhu workshopu bude mít každý z účastníků příležitost poodhalit své
vlastní osobní klíčové stresory a naučí se s nimi lépe a na vědomé úrovni
pracovat.

Účastníci se také seznámí s motivačními modely C. O. R. E. od britského
psychiatra prof. Steva Peterse a s metodou sílení vůle rakouského
existenciálního psychoterapeuta Dr. Alfrieda Längleho, které jim pomohou
efektivněji a úspěšněji zvládat velkou pracovní zátěž při menší hladině
stresu.

Více informací se dozvíte v produktovém letáku.

Reference

„Workshop na téma zvládání stresu přinesl mně i mému týmu řadu cenných informací o tom, jak vlastně funguje náš mozek a jak sami ke svému stresu občas přispíváme. Líbilo se mi, že součástí workshopu byla i řada praktických cvičení, nácviky relaxačních technik i zajímavé tipy, jak si poradit se stresem. Mně i můj tým oslovil i příjemný a zajímavý projev Martina, který workshop vedl.“

David Duroň, O2 TV Director, O2 Czech Republic

Workshop si již vybrali

O2Atlas Copcohoneywell-aerospace

Potřebujete vědět víc? Napište mi.