Mezilidská komunikace

Mezilidská komunikace je klíčová nejen pro úspěch v obchodě a spokojenost zákazníků, ale také pro dobře fungující tým zaměstnanců. V době tlaku na zákaznicky orientovaný přístup i důrazu na lidský kapitál, kterým firma disponuje, jsou pokročilé komunikační dovednosti vašich zaměstnanců a manažerů pro úspěch firmy klíčové. Velice často se však stává, že když spolu dva lidé mluví, vzájemně se ve skutečnosti neslyší. Co hůř, často pak dochází k nedorozumění až postupnému rozvoji antipatií mezi lidmi, kteří při své komunikaci pouze nevědomky kdysi řekli něco, co se toho druhého dotklo. I s tím lze však pracovat.

HudbaZlepšete náladu svých zaměstnanců i zákazníků

Workshop Mezilidská komunikace se zaměřuje na pojmenování základních problematických bodů mezilidské komunikace, zlepšení vzájemného porozumění a pochopení účastníků komunikace i celkové zlepšení komunikačních dovedností jednotlivých účastníků, a to jak po teoretické, tak především po praktické stránce.

Zaměstnanci se během workshopu podrobně seznámí s teorií komunikace z pohledu fungování lidského mozku a díky celé řadě praktických nácviků a konkrétních ukázek budou moci identifikovat problémové okamžiky, které u nich opakovaně vedou k tomu, že komunikují jinak, než si přejí.

Značná část programu se také věnuje sebepoznání, během kterého účastníci dostanou možnost porozumět tomu, jaké konkrétní momenty v jejich komunikaci vedou k nedorozumění a proč je někteří lidé při komunikaci rozčilují. Díky tomu se vaši zaměstnanci naučí lépe vycházet se zákazníky, nadřízenými i kolegy a budou umět lépe předávat klíčové informace a sdělení ostatním.

Reference

 „Absolvoval jsem již mnoho školení na prodejní dovednosti, ale toto bylo opravdu jiné. Workshop o mezilidské komunikaci nás zaujal svým obsahem i řadou zajímavostí o tom, jak vlastně funguje komunikace uvnitř našeho mozku. Martin nám zprostředkoval úplně jiný pohled na komunikaci a mně i mým kolegům poskytl prostor k zamyšlení nad některými stereotypy i provozní slepotou, se kterou se občas potýkáme. Díky řadě praktických příkladů a bohaté interaktivní části jsme měli možnost si řadu věcí sami vyzkoušet a uvědomit. Martin vás vtáhne do děje, praktické příklady pak vidíte každý den.

Vojta Vavřina, Dealer principal, Harley-Davidson Prague

„Martin Zikmund připravil pro Elite Bloggers několikahodinový workshop, který předčil má očekávání. S Martinem jsem absolvovala jedno soukromé sezení, které bylo milé a pro mě osobně velice přínosné. Martin ale bravurně zvládl udržet pozornost i větší skupiny lidí a aktivně pracovat téměř se všemi účastníky workshopu. Blogerkám v prezentaci srozumitelně vysvětlil, jak funguje lidský mozek a proč reagujeme na určité životní situace tak, jak reagujeme. Workshop nám v hlavě zanechal hodně podnětů, o kterých přemýšlíme v každodenním životě. Není to tedy jen těch pár hodin, kterých strávíte na workshopu, je to mnohem víc, co ve vás samotných dokáže Martin naťuknout.“

Tereza Salte, generální manažerka

Obsah workshopu

Jak funguje komunikace z pohledu fyziologie našeho mozku

 • Jak vnímáme jednotlivé informace
 • Co nám brání slyšet druhé a jak s tím pracovat

Jak předcházet hádkám a naučit se naslouchat

 • Význam empatie pro porozumění druhým
 • Jak posilovat svou schopnost empatie
 • Jak dávat konstruktivní zpětnou vazbu

Jak nežít v zajetí předpokladů

 • Jak ovlivňují naše předpoklady naše vnímání světa
 • Kde získáváme své předpoklady
 • Jak vypadá náš Matrix

Rozpětí řízení a co je důležité při vedení týmu

 • Jaké vztahy fungují na pracovišti
 • Co a proč musí manažer sledovat
 • Jak volit organizační strukturu, aby spolu zaměstnanci vycházeli

Praktické nácviky

 • Empatické provázení
 • Rozdílnost asociací
 • Jak vzniká komunikační šum
 • Úloha nonverbální složky komunikace ve vzájemném porozumění
 • Promítání našich představ do našeho vnímání světa
 • Předcházení hádkám

Více se dozvíte v produktovém letáku.

Potřebujete vědět víc? Napište mi