Řízení času

Čas jsou peníze. Aspoň se to říká. Umění zacházet s pracovním časem je dnes ale mnohem důležitější než dříve. Zaměstnanci často pracují přesčasy, ale efektivita práce tím klesá. O dopadech na jejich osobní životy ani nemluvě. Přitom se v řadě případů dá při efektivnějším nakládání s časem na pracovišti skutečně vejít do oněch 40 hodin týdně.

Tento workshop se zaměřuje na efektivnější hospodaření s pracovním časem. Zaměřuje se na zlepšení časového plánování, boj s prokrastinací i rozhodovací paralýzou a na zlepšení komunikačních dovedností nezbytných pro efektivnější plánování času v týmech.

Co se na workshopu naučíte

Celý workshop se skládá jak z teoretické, tak z praktické části. Teoretické část je věnována řadě důležitých poznatků moderní psychologie, neurologie i z příkladů z praxe. Praktická část se pak zaměřuje na individuální práci s jednotlivými účastníky – na identifikaci hlavních úskalí jejich plánování času, identifikaci jejich příčin a hlavně na jejich odstranění.

Obsah workshopu:

Tady a teďPlnění úkolů a princip odměn v našem mozku

 • Jak funguje náš mozek
 • Jak vnímáme úkoly v našem mozku
 • Jak úspěšně dokončovat úkoly

Jak se vyvarovat stresu při plánování času

 • Proč cítíme při plánování času stres
 • Jak pracovat s představou, že „to nemáme šanci stihnout“

Jak si plánovat čas

 • Jak přistupovat k plánování a plnění úkolů, abychom se cítili lépe
 • Vliv eustresu (pozitivního stresu) na plnění úkolů
 • Poznatky pozitivní psychologie pro plánování času

Jak si vymezit prostor pro práci, aby ho ostatní respektovali

Jak vést efektivně schůzky (pouze u celodenní varianty)

 • Jak zamezit přetahování
 • Jak zefektivnit průběh schůzek

Jak pracovat s únavou (pouze u celodenní varianty)

 • Únava a její smysl
 • Únava a příležitosti, které nám otevírá

Více se dozvíte v produktovém letáku.

Potřebujete vědět víc? Napište mi

.